Viljans droppar

Med viljans klara droppar grönskas hoppets land
Även befruktas hopplöshetens ofruktbara träd.
Gryningen glimrar och gryr hur stark nattens mörker än är