Sverige bevara din Svenskhet

Sverige bevara din svenskhet, din arbetsmoral med hög kvalitet Din höga skatt för solidaritet – din svenska modell och neutralitet

Respekten av tiden – din punktlighet. barnet i centrum – din djurvänlighet Så väl hon som han, hen, jämställdhet

kampen mot klyftor, ojämnhet, din människotillit, vidsynthet, din lära om synsätt, mot trångsynthet

Sorteringsregler, miljömedvetenhet, värdegrundsregler. din medmänsklighet

Din avsky mot mutor, laglydighet, din slöjdande skola ,slagfärdighet

Bevarad är äran, din ärlighet , när isen har smält framkommer din härlighet

Ditt ålderdomshem – din förskoleklass, ingen kan hålla en hög klass så pass

Domstolsväsendet, din friande rätt, friar än dömer, ett medmänskligt sätt

Din allemansrätt.din änglamark, vår allas gemensamma blågröna park

Bokhuset bibblan, läsandets sjö, där fiskar man kunskap med lugnet som spö

Din lärande skola, med närande mat, din strävan mot mobbning avund och hat

Trygghet åt alla, din allmänna lag, frihet och förnuft ditt andetag

Föraktet mot högmod, din jantelag, lagom i måttet mildhet en lag

Ingen får röra de sätten du har, tanken är given väl uppenbar

Du har vunnit över all absurdism, hur stark än ha varit en hotande ism

även mot Covid som härjar så vilt

Du kör livets fordon och följer din skylt

Uppe med tuppen guldet i mun, allt detta fick dig vara immun

Godhetens lopp är kostsamt och långt

Du håller försprånget i mycket och mångt

Skolbarnens strävan majblommans peng, köpande vuxna en empatisk poäng

Leende läppar på kontor på bank, kungen är kunden även en pank

Din sjukvårdsrådgivning ett ett sju sju, med bemötande och kunskap går smärtan itu

I uppfinningsvärlden historiskt rik, även på lagar moral och etik

Du bidrar så gärna med ditt bistånd ,det gör alltid skillnad  i ett dåligt tillstånd

Familjernas räddning ditt barnbidrag, det räddade faktiskt den fattiges dag

Liv måste räddas, kom bilbältes lag, en hel del har räddats för varje dag

Vabbande pappor eller pappadar, hur bra nu barnen med föräldrarna har!

Kostsamma vägar med dubbade däck, de motar i grinden fara och skräck

Jag älskar din Volvo, min senaste bil, som landet är säker skön och stabil

Renkära samer med sitt sameting, vitboken ger dem nästan allting

Fritt kan de jojka i jojkandets land, de verkar ha knutit kulturens band

Ditt saltsjöbadsavtal,ditt Almedalstal, världen är havet du är dess val