Minnen från operationsdagen

En operationsvistelse den åttonde
januari 2020 på Karolinska
fick mina själsliga och fysiska smärtor
att minska

Speciellt dagen då Iran var drabbat
av sin värsta tillståndskramp
allt från pasagerarplans nedskjutning,
maktutspel mellan Mullorna och Trump

Den svenska väl omhändertagande
vårdande konsten
kommer inte bara så där, som breven 

på posten

utan den kommer genom välgrundade
attityder
som har vuxits fram genom reformerande 

tider

Det är landets värdegrund och 

synsätt
som gör att det blir mer än

 rätt

Så tryggt att jag slapp tänka 

om hur med operationen kommer det att 

Från operationsteamet, receptionister
till vårdande sköterskan 

Caroline
fick jag känsla av berusning som om jag har 

druckit vin 

Äkta känslor, komma från hjärtats 

djup

Vad vore världen om USAs presidenter 

och Mullorna tänkte som denna

 grupp? 

Glöm inte den världskända svenska modellen 

som gjorde att han, hon, hen, vi, ni och de blev till en!