Lyhördhet (Haiku)

Liv och värdighet

Bristen på humanitet 

söker lyhördhet