Likgiltighet (Haiku)

Den godes tystnad 

Medskyldig i samma grad 

Moraliskt standard