Kunskap

Förse dig med kunskap, som säkraste redskap!
Nå konsten att skaffa ett sådant sällskap!
Du ångrar dig aldrig med just denna vänskap
Sträva till att besitta all sorters kunskap!
Så ler livet lyckligt för lyckan i vetskap
Blomstrar då vårligt ditt inre landskap