Kontraster (Haiku)

Grusgången bryter 

Det är gräset den möter 

Kontraster njuter