Kontraster (Haiku)

Grusgången bryter

det är gräset den möter

kontraster njuter