Knoppen (Haiku)

Knoppen sa aj aj!

Sen log blomman och sa hej!

Du födde ju mig