Inre ögon

En värld fri från fattigdom, förtryck, fördomar, vapen och raket

En civilisation utan krig, intrig, stängsel och staket

En jul med mindre hysteri, slöseri och paket

En kärlek som för alltid är lika brännande och het

Ett leende, avkopplande äkta brett

Barn som växer upp med trygghet, kärlek, respekt, ramar och beröm, sömn utan sömnpiller och mardröm

Djur som växer upp med trygghet och natur

Sängbundna äldre omgivna av släktingar och ömsinta människor

En enkel ordväxling med vem som helst, inte enbart med sin älskade eller älskling

Ett praktiskt bortagande av uttrycket främling

En ny prioritering mellan släkt- och vän tittandet,  framför dataspel och tv sittandet

Lika lön, oavsett etnicitet och kön

Inre ögon med skarpa blickar, samvetet före felhandlande tickar

En rättvis fördelning av jordens begränsade resurser, genom att starta hållbarväxt istället för tillväxt och antigirighets kurser

En frihet, ledsagad av logik och förnuft

Ett jordklot, omgivet av ren frisk luft

Minskad makt hos patriarkatet, ett förverkligande av det hittills tomma pratet

Vi alla som ”jordaner” utan militära allianser, med bibehållna sedvänjor med olika nyanser

Vår buffertlösa blåa planet som en snurrande rund vas, vi som vatten i den, med våra medvarelser och människor av en och samma ras

Om vi vägrar ta till oss diktens varenda fras, går denna unika vackra vas snabbare än vi trott i spillror och kras

Vi med den, med vårt allmänt oädla ego och även din ädla ras