Hur många ska dö? (Haiku)

Så något!

Var inte slö! 

Vänlighetens frö