Girighet (Haiku)

Björkens stora törst 

På gräsets bekostnad 

Så gör girighet