Föräldraskap

Det krävs mästerskap
i konsten föräldraskap,
att med kärlek och kunskap
ger barnet egenskap
som kan göra egna
verksamma redskap,
nycklar till dörrar av
all sorters vetskap
Vetskap om vänskap,
relation, partnerskap,
familj, föräldraskap,
arbetsgemenskap,
värdegrundskunskap
samhällsgemenskap,
medvarelsevetskap
allmän livskunskap