Citat

Från dikten Sverige bevara din svenskhet

Ingen får röra de sätten du har, tanken är given väl uppenbar

Godhetens lopp är kostsamt och långt

Du håller försprånget i mycket och mångt

Du var först i mycket så ska det bli, moraliskt en stormakt  ska du förbli!

Från dikten du gamla 

Till de nyanlända har jag upprepade gånger pekat på språkinlärningens vikt i dikterna.

Jag hoppas och tror dina nysvenska barn

De tar till sig din sed och spinner ditt garn

Som nyckeln i handen lär sig ditt språk

Då öppnar de dörrar och undviker bråk

Från dikten ett gott täcken

Till flera generationers svenskar har jag betonat vikten av ett leende, ett välkomnade ord 

De läkande medlen som läkte en del av mina själsliga sår

var omtanke från mina vänner, deras medkänsla och omsorg

En kort från dikten du gamla

Du fick mig att andas den luften jag vill

Jag älskar din Jansson och inlagda sill