Att födas på nytt : Del 2

Jag var som pånyttfödd vid ankomstens första tid
Allt var alldeles nytt, till och med folket,
det nya språket, vädret och vinden
Mina känslor var blandade av glädje och saknad, trygghet och lättnad
för att livet var räddat
Men redan vid födseln kände jag mig tvungen, att lära mig konsten att stå på egna ben
Nyckeln till konsten,
för mig som nykomling, till det helt nya landet
För att lära mig känna det folket, och att undvika bråket med den kulturella krocken, var att lära mig språket
Med hjälp av min vilja och vännernas tjänster, fyllde vi missförstånds hålet
Så uppnådde vi målet